Szupervíziós tevékenység ellátása

A humánerőforrás minőségi fejlesztésének egyik fontos eleme a szupervízió. Bármely szakma hivatásgondozásában, mentálhigiénéjében, szakmai munkájának továbbfejlesztésében, minőségbiztosításában nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen folyamat. Lényege, hogy a szupervizált szakmai tapasztalatára reflektál, azt felhasználva fejleszti a szakmai kompetenciát, team-munka esetén a csoport többi tagjával történő kooperációt. A fentiek ismeretében a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel valósítjuk meg a programokat.